Awans- akty prawne

Akty prawne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013

Karta Nauczyciela (tekst jednolity z  2014)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administarcyjnego

 

 

Na swojej stronie skupiam się, w głównej mierze, na procedurach związanych z awansem zawodowym na nauczyciela dyplomowanego.

 

 

 

AnnaŁK