Wymagania

  1. Na stopień nauczyciela kontraktowego
  2. Na stopień nauczyciela mianowanego
  3. Na stopień nauczyciela dyplomowanego
  4. Plan rozwoju zawodowego
  5. Sprawozdanie
  6. Procedura postępowania kwalifikacyjnego
Reklamy