Przydatne: „Słowa klucze”

Słowa klucze odpowiadają na pytania : co?, gdzie?, kiedy?, jak?, po co(w jakim celu)?, z kim? oraz jakie efekty? Umożliwiają w sposób przejrzysty przedstawić realizację zadań wyszczególnionych w planie rozwoju zawodowego.

Są to słowa i sformułowania m.in.w postaci:

  • analizowałam …,
  • brałam udział w…, odpowiadałam za…
  • doskonaliłam … poprzez …., dokonałam …, dokonywałam(np. ewaluacji)
  • eksponowałam …, przedstawiałam …,
  • opracowałam …, omówiłam …, opiekowałam …, sprawowałam …, napisałam …,
  • pełniłam …, przygotowałam …, prowadziłam …, zorganizowałam …, itp.

Słowa te służą wyeksponowaniu naszego zaangażowania podczas stażu i bardzo dobrze opisują pracę włożoną w realizację zaplanowanych zadań.

 

Reklamy